Black Proteus

Črna človeška ribica (Proteus anguinus parkelj)

black proteus photo Gregor Aljancic

Proteus anguinus parkelj (photo: G. Aljančič).

 Nenavadno populacijo človeške ribice, ki živi v nenem samem jamskem sistemu v Beli krajini na jugovzhodu Slovenije (<30 km2), so na veliko presenečenje odkrili šele l. 1986 (Andrej Mihevc, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU). Čeprav so dosedanje genetske raziskave pokazale tesno sorodnost s sosednjimi belimi populacijami, pa se že na prvi pogled od njih močno ločijo. Najbolj je opazna temno obarvana koža ter bolje razvite oči, tudi pri odraslih osebkih. Črne človeške ribice so tudi po številu izjemno redke, za vedno jih lahko izbriše že lokalno onesnaženje.

Od l. 2002 jih preučujemo v Jamskem laboratoriju Tular.

glej tudi Media:

Črna človeška ribica. M. Recek et al., O živalih in ljudjeh, RTV Slovenia/ TV Maribor, May 4, 2013 (glej od @7:10')