S ČLOVEŠKO RIBICO SI DELIMO ODVISNOST OD PODTALNICE

Tular logo   Dobrepolje1                                  

Povzetek projekta                                                                                                  Medijske objave

Prijavitelj / vodilni partner: Društvo za jamsko biologijo / Jamski laboratorij Tular

Partnerji: Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Občina Črnomelj in Občina Dobrepolje, v sodelovanju z Oddelkom za zootehniko Biotehniške fakultete, UL

MONITORING RAZŠIRJENOSTI

ČRNE ČLOVEŠKE RIBICE

             

GIS ANALIZA ONESNAŽENOSTI

PODZEMNE VODE V BELI KRAJINI

             

MEDNARODNI POSVET

SOS PROTEUS

     
 eDNA Proteus 2     NO3 Bela krajina Workshop SOS Proteus 2015

Razvoj metode forenzične detekcije okoljskih sledov črne človeške ribice v Beli krajini.

S pomočjo nove metode smo podvojili število znanih lokalitet te izjemno ogrožene jamske dvoživke.

Izdelana GIS podatkovne karte razširjenosti črne človeške ribice, ter

GIS analiza ranljivosti jamskega habitata in kraške podzemne vode (glej zgoraj: nitrati).

Mednarodni posvet za čimprejšnji zagon monitoringa in praktičnih ukrepov za varstvo človeške ribice v Slovenij. (Videm, Dobrepolje, 12. 12. 2015).

Program posveta (PDF 1,2MB)

OGROŽENOST ČLOVEŠKE RIBICE

IN PODZEMNE VODE

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

JAVNOSTI

ZATOČIŠČE ZA POŠKODOVANE ČLOVEŠKE RIBICE
Ogrozenost proteusa Page 2s  lecture Dragatus Zatocisce za cloveske ribice Page 1s
Varstvo človeške ribice in drugih endemičnih jamskih živali ni le poskus zaustavitve izgube biotske raznovrstnosti, je hkrati skrb, s katero se človeštvo mora soočiti: z jamskimi živalmi smo soodvisni od podzemne vode.

Predavanja za mladino in lokalne skupnosti na področjih, kjer je razširjena človeška ribica.

 Raziskovalna naloga učencev OŠ Dragatuš ter mentorstvo študentom biologije (RTŠB).

Močne padavine občasno naplavijo na površje tudi človeške ribice.

Nepoškodovane takoj vrnemo nazaj v matično populacijo, poškodovanim človeškim ribicam pa pomagamo z veterinarsko oskrbo.
Zloženka (PDF; 1,3MB) Ogroženost človeške ribice v Beli krajini
Zloženka (PDF; 1,6MB)
Dobrepolje - dolina človeških ribic

Film SOS Proteus

Kratki dokumentarni film je namenjen ozaveščanju javnosti, da bi s svojim vsakodnevnim ravnanjem zmanjšala pritisk na podzemno vodo, od države pa odločneje zahtevala izpolnjevanje zavez o varstvu jamske biotske raznovrstnosti in zaščiti virov pitne vode. Vljudno vabljeni k ogledu!

Film sestavljajo trije sklopi: 1. idilična podoba Krasa in mit o človeški ribici, 2. realnost onesnaženosti kraškega podzemlja, ter, 3. ogroženost črne človeške ribice in pitne vode v Beli krajini.